Koop AmantagammaKoop Amantagamma zonder Recept

Amantagamma (Symmetrel) Algemene informatie

Amantagamma is een antivirale medicatie. Het blokkeert de werking van virussen in je lichaam. Het wordt gebruikt ter voorkoming of behandeling van een bepaald type griep (influenza A). Als u besmet met de griep, kan deze medicatie helpen om uw symptomen minder ernstig en het verkorten van de tijd die het neemt u mee om beter te worden. Amantagamma wordt ook gebruikt om de ziekte van Parkinson, en bijwerkingen veroorzaakt door drugs (geneesmiddelen geïnduceerde extrapiramidale symptomen), chemicaliën, andere medische aandoeningen.

Amantagamma (Symmetrel) Routebeschrijving

Neem Amantagamma precies zoals voorgeschreven door uw arts. De aanbevolen dosis voor de behandeling of het voorkomen van de griep bij volwassenen is 100 mg tweemaal daags of 200 mg eenmaal daags. Het nemen van het twee keer per dag kan de kans op bijwerkingen te verminderen. Een lagere dosis (100 mg eenmaal per dag) wordt aanbevolen voor mensen die 65 jaar of ouder. Voor kinderen van 9 jaar en ouder is de aanbevolen dosis is 100 mg tweemaal daags. Voor griep behandeling, dient Amantagamma zo snel mogelijk worden gestart mogelijk binnen 24 tot 48 uur na de start van griepsymptomen, en dient te worden voortgezet gedurende 24 tot 48 uur nadat de symptomen verdwijnen. Voor de ziekte van Parkinson is de aanbevolen dosis van 100 mg tweemaal daags, indien geen andere Parkinson medicijnen worden gebruikt. Uw arts kan de dosering verhogen tot een maximum van 400 mg totaal per dag. De aanbevolen dosering voor de behandeling van extrapiramidale symptomen veroorzaakt door andere medicatie 100 mg tweemaal daags. Uw arts kan de dosering verhogen tot een totaal van 300 mg per dag. Als u lever-of nieraandoening heeft, kan uw arts een lage dosering aan te bevelen. U kunt Amantagamma te nemen met of zonder voedsel.

Amantagamma (Symmetrel) Voorzorgsmaatregelen

Voordat u Amantagamma je moet praten met uw arts als u een psychiatrische stoornis, middelenmisbruik, congestief hartfalen, glaucoom, lage bloeddruk (hypotensie), zwelling van de handen, voeten of enkels, toevallen , epilepsie, leverziekte, leverfalen, cirrose, hepatitis, nierziekte, nierfalen, eczeem, allergieën. Dit geneesmiddel kan u duizelig of slaperig of wazig zien veroorzaken. Rijd niet of taken die alertheid vereisen. Vermijd alcoholische dranken. Alcohol kan verhogen sommige van de bijwerkingen. Vermijd het nemen van dieetpillen, cafeïne pillen, of andere stimulerende middelen. Het nemen van een stimulerend middel, samen met amantadine kan uw risico op vervelende bijwerkingen toenemen. Om duizeligheid en licht te minimaliseren, wanneer je langzaam stijgen van een zittende of liggende positie. Ouderen kunnen een groter risico op bijwerkingen tijdens het gebruik van deze drug.

Amantagamma (Symmetrel) Contra

Je moet Amantagamma niet gebruiken als u allergisch bent, amantadine hydrochloride, of een van de inactieve bestanddelen van de medicatie, zwanger bent of borstvoeding geeft.

Amantagamma (Symmetrel) Mogelijke bijwerkingen

Get dringende medische hulp als u zien, misselijkheid, maagklachten, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, droge mond, constipatie, nervositeit, slaapproblemen, netelroos, zwelling van uw gezicht, lippen zijn vervaagd, tong, ademhalingsproblemen, stijve spieren, snelle gewichtstoename, tremor. Als je andere gevolgen niet hierboven vermeld, neem contact op met uw arts.

Amantagamma (Symmetrel) Drug interacties

Vertel uw arts over alle andere medicijnen die u gebruikt, in het bijzonder: fenothiazines (thioridazine, prochlorperazine), diuretica (hydrochloorthiazide, triamtereen), anticholinerge geneesmiddelen (benztropine, scopolamine, haloperidol, dicyclomine), antipsychotica ( chloorpromazine, thiothixeen, loxapine), kinidine, mepenzolate, glycopyrrolaat, atropine, Dicyclomine. Interactie tussen twee medicijnen betekent niet altijd dat je moet stoppen met een van hen. Vertel uw arts of voorschrijver over alle recepten, over-the-counter, en kruiden medicijnen die u gebruikt.

Amantagamma (Symmetrel) Gemiste dosis

Neem de gemiste dosis zo snel mogelijk. Sla de gemiste dosis wanneer het tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen extra medicijnen nemen om de gemiste dosis.

Amantagamma (Symmetrel) Overdose

Als u denkt dat u het geneesmiddel hebt overdosis vragen dringende medische hulp in een keer. De overdosis symptomen zijn snelle of onregelmatige hartslag, ernstige slaperigheid, kortademigheid, urineren minder dan normaal, mentale of stemmingswisselingen, angst, agressie, verwardheid, hallucinaties, epileptische aanvallen, flauwvallen.

Amantagamma (Symmetrel) Opslag

Bewaar de medicijnen bij kamertemperatuur tussen 59-77 graden F (15-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht. Laat de drugs niet op in de badkamer. Houd alle geneesmiddelen uit de buurt van het bereik van kinderen en huisdieren.

Koop Amantagamma