Koop KardopalKoop Kardopal zonder Recept

Kardopal (Sinemet) Algemene informatie

Kardopal is een combinatie die uit twee medicijnen: levodopa en carbidopa. Het wordt gebruikt om de ziekte van Parkinson. Levodopa helpt de symptomen van de ziekte van Parkinson controleren op door de chemische onbalans in de hersenen die symptomen produceert. Hoewel Kardopal helpt verlichten de symptomen van de ziekte van Parkinson, is het niet vertragen de progressie van de ziekte.

Kardopal (Sinemet) Routebeschrijving

Neem Kardopal precies zoals voorgeschreven door uw arts. De aanbevolen startdosering is 1 tablet, bevat 100 mg levodopa en carbidopa 25 mg, 3 maal per dag. Uw arts zal meestal de dosering verhogen met 1 tablet per dag om de 3 dagen. Wanneer de dagelijkse dosis boven de 3 tabletten per dag, moet de dosis worden verdeeld in 4 tot 6 dagelijkse doses.

Kardopal (Sinemet) Voorzorgsmaatregelen

Alvorens Kardopal je moet praten met uw arts als u allergieën, maag-of darmzweren, glaucoom, hartproblemen, nier-of leverziekte, cirrose, hepatitis, maligne melanoom, astma of chronisch obstructief longlijden ziekte. Laat uw arts weten als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Kardopal (Sinemet) Contra

Heeft Kardopal niet als u allergisch bent voor levodopa, carbidopa, of voor een van de bestanddelen van de medicatie, of als u een feochromocytoom, nauwe-hoek glaucoom, actieve hart-en vaatziekten, endocriene ziekten, lever of nierziekte, maligne neuroleptica syndroom, rhabdomyolyse.

Kardopal (Sinemet) Mogelijke bijwerkingen

Get dringende medische hulp als u opvliegers, gas, verhoogde seksuele drang, sufheid, hoofdpijn, slapeloosheid, spierkrampen, buikpijn, misselijkheid, constipatie, verlies van eetlust, gewichtsverlies, braken , zwakte, rugpijn, droge mond. Als je andere gevolgen niet hierboven vermeld, neem contact op met uw arts.

Kardopal (Sinemet) Drug interacties

Vertel uw arts over alle andere medicijnen die u gebruikt, in het bijzonder: tricyclische antidepressiva (doxepine, amitriptyline, trimipramine), monoamine oxidase remmers (rasagiline, tranylcypromine, isocarboxazid), fenytoïne, isoniazide, bloeddruk medicijnen, metoclopramide, antipsychotica (quetiapine, loxapine, clozapine, ziprasidone). Interactie tussen twee medicijnen betekent niet altijd dat je moet stoppen met een van hen. Vertel uw arts over alle recepten, over-the-counter, en kruiden medicijnen die u gebruikt.

Kardopal (Sinemet) Gemiste dosis

Neem de gemiste dosis zo snel mogelijk. Sla de gemiste dosis wanneer het tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen extra medicijnen nemen om de gemiste dosis.

Kardopal (Sinemet) Overdose

Als u denkt dat u het geneesmiddel hebt overdosis vragen dringende medische hulp in een keer. De overdosering symptomen zijn verwarring, tachycardie, misselijkheid, rusteloosheid, slapeloosheid, lage bloeddruk (hypotensie) of hoge bloeddruk (hypertensie), braken.

Kardopal (Sinemet) Opslag

Bewaar de medicijnen bij kamertemperatuur tussen 68-77 graden F (20-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht. Laat de drugs niet op in de badkamer. Houd alle geneesmiddelen uit de buurt van het bereik van kinderen en huisdieren.

Koop Kardopal